Home

‘De Andere Monteur’ houdt zich bezig met het repareren van huishoudelijke apparaten.

Zijn bedrijfsfilosofie is zoveel mogelijk gericht op duurzaamheid. Dat uit zich niet alleen in het financieel stimuleren van klanten om over te gaan tot het repareren van oudere apparaten (lagere tarieven) maar ook in zijn keuze voor de fiets als transportmiddel.
Een ander uitgangspunt is dat hij er bewust naar streeft om U als klant zoveel mogelijk te behandelen zoals hij zelf graag behandeld zou willen worden.

Voeg daarbij het soms uitputtend zoeken naar de oorzaak van een moeilijke storing, teneinde het afdanken van een machine zo lang mogelijk uit te stellen, en het wordt duidelijk waarom hij zijn bedrijf in 1999 ‘De Andere Monteur’ heeft genoemd.

Reparatie huishoudelijke apparaten